Logo Platform Talent voor Technologie

Goedkeuring NGF-voorstel: Technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren

Vandaag hebben we geweldig nieuws ontvangen! Het programma Techkwadraat (ingediend als NGF-voorstel “Investeren in het talent van de toekomst”), met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken, kan van start. Het kabinet heeft op advies van de Nationaal Groeifonds commissie besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden: we willen zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen.

Het voorstel voor het programma Techkwadraat is ingediend door de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat, met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder. De eerdere reservering voor het voorstel is nu omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning van 145,8 miljoen euro tot en met 2027 en de overige 205,8 miljoen euro voorwaardelijk op basis van de midterm.

Pieter Moerman, directie PTvT: “Dit is fantastisch nieuws! Met de steun van vele partners zowel landelijk als regionaal, en uit de publieke en private sector komt er nu een impuls waarmee de komende jaren alle inzet op technologieonderwijs kan worden versterkt en vermenigvuldigd. Hiermee krijgt ieder kind een stevige basis van technische, digitale en praktische vaardigheden, die zo nodig zijn voor henzelf en de wereld om hen heen. Door de brede oriëntatie en stevige basis kunnen kinderen en jongeren uiteindelijk een goede en weloverwogen studie- of beroepskeuze maken.

Techkwadraat
Het doel van het programma Techkwadraat is ieder kind een eerlijke kans te geven om talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Technologie is overal en speelt in ieders dagelijkse leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien. Binnen het programma Techkwadraat gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten.

Beatrice Boots, directie PTvT: “Door met Techkwadraat over onderwijsmuren heen te kijken wordt een techniek-inclusieve cultuur gecreëerd en rijke leeromgevingen gebouwd waar alle kinderen en jongeren met technologie in aanraking kunnen komen. Hiermee wordt tevens de impact van Sterk Techniekonderwijs (vmbo), Katapult (mbo/ho), en andere initiatieven in het (vervolg)onderwijs vermenigvuldigd.”

Regio’s aan zet
Met de toekenning kan de volgende stap worden gezet. Scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties zoals musea, bibliotheken, verenigingen kunnen zich regionaal verbinden. Op de netwerkkaart staan regionale samenwerkingen die al actief zijn in de regio en waar men zich bij kan aansluiten. Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de subsidieregeling en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden bij netwerk- en planvorming. Ook wordt er een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur – met verschillende expertpartners - ingericht om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren, én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het programma Techkwadraat meld je dan hier aan voor de updates. Meer informatie gaan we komende tijd delen via www.techkwadraat.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lieke Meijer, l.meijer@ptvt.nl of vul dit formulier in.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!