Logo Platform Talent voor Technologie

Forse ambities voor mbo

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf maakte vandaag de inzet van het kabinet voor het mbo bekend. Forse ambities, waarvoor 4,4 miljard euro is begroot. Deze staan toegelicht in een Kamerbrief.

Voor de minister staan in de werkagenda drie prioriteiten centraal:

  • bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten;
  • verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (inclusief stages);
  • en verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie.

Aantrekkelijk leren én werken in mbo
'Het mbo is een prachtige vorm van onderwijs, door de hechte combinatie van onderwijs en bedrijfsleven uniek in de wereld. Meer dan ooit is het mbo een banenmotor: voor studenten ligt het werk voor het oprapen. Het zijn de studenten van nu die de oplossingen bedenken en maken voor de uitdagingen van morgen. Zij verdienen onze volle steun. Daarom ook deze ambities en extra geld voor het mbo, om het nóg beter te maken. Daarbij zijn goede docenten, leidinggevenden, instructeurs, ondersteuners cruciaal. We moeten er dus ook voor zorgen dat werken in het mbo aantrekkelijk is en blijft.', aldus de onderwijsminister. 

Gelijkwaardigheid
Elke mbo’er heeft het recht om zijn of haar vaardigheden voluit te ontplooien en zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Hierbij moeten zij net als op het hbo en de universiteit de begeleiding en ruimte krijgen om hun eigen, unieke weg te vinden. Ook mbo-studenten moeten de mogelijkheid hebben om excellentieprogramma’s te volgen. Dit leidt tot excellent vakmanschap, verbreding en verdieping. 'De gelijkwaardigheid van alle studenten, dus ook het mbo, staat voor mij voorop', stelt Dijkgraaf. 'We moeten af van het denken in hoger en lager, alsof het één beter is dan het andere. We hebben juist alle vormen en talenten hard nodig.'

Iedereen dezelfde kansen
Minister Dijkgraaf doet een oproep aan bedrijven, studentenverenigingen en gemeentes dat mbo’ers ook mogen genieten van studentensport, studentenverenigingen en studentenkortingen bij bepaalde winkels en culturele voorzieningen. Ook is er aandacht voor sociale veiligheid en welzijn voor de studenten, net als voor extra begeleiding van kwetsbare studenten met als doel minder schoolverlaters. Studenten die willen doorstromen mogen geen onnodige drempels tegenkomen. Er is structureel 50 miljoen euro beschikbaar om de onderwijsprogramma’s van het vmbo, mbo en hbo naadloos op elkaar aan te sluiten. Focus ligt hierbij op tekortsectoren, zoals zorg en techniek, en opleidingen waar studenten nu veel drempels ervaren.

Bijlages en downloads

Kamerbrief d.d. 20/10/2022 - Inzet mbo-werkagenda 2022-2027
Beslisnota's bij inzet mbo-werkagenda 2022-2027

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!