Logo Platform Talent voor Technologie

Elke student les in een pps

Katapult is een netwerk van meer dan 500 publiek-private samenwerkingen (pps) tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een mkb-bedrijf. In pps’en investeren, experimenten en innoveren docenten, studenten en/of werkgevers samen ten behoeve van toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk. Het is daarmee een aanvulling op de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven die natuurlijk al tientallen jaren bestaat via bijvoorbeeld stages, praktijkgericht onderzoek, de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), en landelijke samenwerking. Een publiek private samenwerking: verkleint de afstand tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven; leidt de innovatieve vakmensen voor de toekomst op; bevordert een leven lang ontwikkelen; versnelt en vergroot het innovatievermogen van bedrijven.  Voor studenten die les hebben in een pps zien we dat zij betere kansen op werk hebben en een hogere tevredenheid met de (arbeidsmarktgerichtheid van de) opleiding.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!