Logo Platform Talent voor Technologie

"Een forse impuls voor bèta-techniek is hard nodig"

Voor de versterking van het bèta-techniekonderwijs heeft het Nationaal Groeifonds een reservering gepleegd. De indieners ervan zijn de departementen van OCW, EZK en het Platform Talent voor Technologie (penvoerder). Beatrice Boots, directeur van PTvT legt in een interview met de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) uit waarom deze impuls er moet komen.

“Op dit moment is er vrijwel geen sprake van enige stimuleringsaanpak voor primair en voortgezet onderwijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage leeringen met een N-profiel is teruggelopen", aldus Boots. "Het huidige tekort aan goed geschoolde technici lijkt daar voor een deel mee samen te hangen.”

Boots vindt dit tekort extra zwanger met het oog op de maatschappelijke uitdagingen die er liggen. De energietransitie, privacy, digitalisering en automatisering, overal speelt technologie een grote rol. Het percentage N-profielers moet omhoog. Om dit te verwezenlijken is het plan ' Investeren in het talent van de toekomst ' gemaakt.

Lees het hele interview met Beatrice Boots.
Dit interview is gepubliceerd in de januari-editie van NOVX, het tijdschrift van de NVON.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!