Logo Platform Talent voor Technologie

‘De context van techniek is essentieel’

Ruim 1000 leerlingen van het voortgezet onderwijs werden gevraagd naar hun profielkeuze, ervaringen met bètatechniek op school en wat zij belangrijk vinden in een toekomstige baan. Beatrice Boots, directeur PTvT: "Om er voor te kiezen moet je techniek kunnen ervaren".

"Leerlingen kiezen voor een techniekopleiding, niet vanwege de technische kennis op zich, maar om wat ze met die technische kennis kunnen. Die groep moet je verleiden. Laten zien wat je er mee kunnen en welke impact het heeft bij vraagstukken als bijvoorbeeld de energietransitie. Tijdens corona konden leerlingen niet of nauwelijks praktijkervaring opdoen. We moeten van een achterstand terugkomen."

Boots wijst erop dat de tools om die achterstand in te lopen er zijn. Gerichte aanpakken die Platform Talent voor Technologie samen met haar partners ontwikkelt leveren resultaat. Wel kan er in het primair onderwijs (PO) nog een tandje bij, aldus Boots. "Daar zien we vaak onbekend maakt onbemind. PO-leraren denken soms dat ze niet veel met techniek hebben en het niet kunnen gebruiken in hun onderwijs. Maar als ze met de materie aan de slag gaan, dan blijkt dat ze het hartstikke leuk vinden en er prima mee uit de voeten kunnen. Het is cruciaal om kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te laten komen met techniek. En dat hoeft helemaal niet met een vak 'Techniek' het kan ook door extra aandacht voor ontwerpend en onderzoekend leren." Ze verwacht daarom veel van de groeifondsaanvraag Investeren in talent voor de toekomst. "Als die aanvraag wordt gehonoreerd door het kabinet, dan zal dat zeker voor een nieuwe impuls zorgen voor de plek van bètatechniek in het primair en voortgezet onderwijs."  Lees meer

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!