Logo Platform Talent voor Technologie

Alle jongeren kunnen vlak bij huis innovatief technisch onderwijs volgen

Sinds 2019 werken alle vmbo-scholen verdeeld in 78 regio’s met elkaar aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniek aanbod in elke regio in (Caribisch) Nederland. Dankzij 100 miljoen euro aan structureel extra investeringen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geven de scholen uitvoering aan hun regionale activiteitenplannen, door o.a. te investeren in nieuwe machines, het vernieuwen van onderwijsprogramma’s en het werven en behouden van voldoende actueel opgeleid onderwijsgevend personeel. Dit doen zij samen met het regionale bedrijfsleven, mbo-opleidingen en overige partners. Het uiteindelijke doel: Alle jongeren in Nederland hun talenten laten ontdekken en goed voor te breiden op hun vervolgopleiding.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!