Logo Platform Talent voor Technologie

Versterking van STEM-onderwijs in de Westelijke Balkan

Vorige week werd in opdracht van de EU-STEM Coalition door PTvT een tweedaags programma georganiseerd in Dubrovnik voor een groep vertegenwoordigers van STEM-initiatieven in de Westelijke Balkan. Op de bijeenkomst werden hun initiatieven besproken om het STEM-onderwijs te verbeteren, hoe in de toekomst meer samenwerking kan worden bereikt en hoe het Erasmus+-programma kan worden verbeterd om aan de behoeften van de Westelijke Balkan te voldoen.

Enkele van de belangrijkste inzichten en take-aways die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen, kunnen als richtinggevend worden beschouwd voor de toekomst van STEM-onderwijs in deze regio:

  1. Opschalen van werkende initiatieven: In de Westelijke Balkan zijn er al prachtige STEM-initiatieven zoals het National STEM Center Bulgaria , Regional Cooperation Council (RCC), en het Center for Education and Innovative Learning – STEMLab in Noord Macedonië. De volgende stap is om deze werkende initiatieven uit te breiden, zowel binnen als buiten de regio. Het verkrijgen van nieuwe financiering, bijvoorbeeld via Erasmus+, is essentieel om deze schaalvergroting te realiseren.
  2. Begin vroeg met STEM: Integraal STEM-onderwijs, dat wetenschap, technologie, engineering en wiskunde gebruikt om echte problemen op te lossen, moet vanaf het begin van de educatieve reis van leerlingen worden ingevoerd. Door STEM vanaf een vroeg stadium toegankelijk te maken, worden jonge geesten aangemoedigd om een carrière in STEM na te streven.
  3. Ondersteun de docenten/professoren: Het is van cruciaal belang om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het aanpassen van hun lesmethoden om STEM op een meer geïntegreerde manier te onderwijzen. Dit vereist meer opleidingsmogelijkheden, job shadowing en uitwisselingen, zodat leerkrachten nieuwe STEM-leermethoden kunnen ontdekken en leerlingen kunnen inspireren. Gerichte Erasmus+-financiering kan aanzienlijk bijdragen aan het versterken van de professionele ontwikkeling van docenten en professoren.

Op dit moment kunnen niet alle landen in de Westelijke Balkan volledig profiteren van Erasmus+-middelen. Daarom is het van groot belang om deze landen de kans te bieden volledig deel te nemen aan het Erasmus+-programma, zodat ze de voordelen van deze financiële ondersteuning kunnen benutten.

De bijeenkomst in Dubrovnik heeft de weg geëffend voor meer samenwerking en groei in STEM-onderwijs in de Westelijke Balkan.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!