Logo Platform Talent voor Technologie

Skillspaspoort vastgelegd in cao metalektro

In de nieuwe cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie wordt een skillspaspoort ontwikkeld. Een belangrijke kans voor werknemers in de sector om meer inzicht te krijgen hun eigen ontwikkeling, Deze cao is hiermee een van de eerste die de invoering en het gebruik van een skillspaspoort vastlegt.

Er zijn in de sector metalelktro diverse zij-instromers en mensen zonder startkwalificatie die vooral ‘on the job’ leren en zich zo het vakmanschap eigen maken. Een skillspaspoort maakt die vaardigheden en competenties zichtbaar en motiveert medewerkers zich verder te ontwikkelen. De werknemers in de sector die dat willen zien beter welke mogelijkheden er zijn om door te groeien, of de overstap te maken naar andere technische beroepen. Werkgevers hebben op die manier werknemers die sneller op een plek terecht komen die goed bij ze past. Het paspoort wordt komende tijd ontwikkeld en moet vóór het eind van de cao-periode zijn ingevoerd. Er zijn in de sector ook loopbaancoaches en scholingsvouchers beschikbaar om scholing te financieren.

Hanneke Ackermann (FME) over het belang van skills voor de ontwikkeling en groei van medewerkers: ‘Met een skillspaspoort worden mensen veel flexibeler op de arbeidsmarkt'. In een uitgebreid interview vertelt zij hier meer over. 

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!