Logo Platform Talent voor Technologie
4 november 2022

PTvT: Techniekbranches en onderwijs samen aan de slag om tekort technici op te lossen

Het werken aan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de bouwopgave komt serieus in gevaar door het tekort aan technici. Daarom presenteren vijf technische branches en VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag een aanvalsplan, dat het tekort aan technici de komende jaren flink moet terugdringen. PTvT pleit voor snelle, gezamenlijke actie van techniekbranches en (beroeps)onderwijs hierin.

Het Aanvalsplan Techniek bestaat uit meerdere actielijnen. De eerste drie actielijnen zetten in op het stimuleren van de keuze voor de technische sector en het behouden van talent. Zo kan men via een centrale plaats (de Gouden Poort) starten in of switchen naar de technische sector. Via een nieuwe publiek-private opleidingsstructuur met Techniekcentra moet het aantal techniekdocenten worden verhoogd. En ook moet huidig talent voor de sector worden behouden en groepen beter worden bereikt die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in technische beroepen.

Sneller en slimmer werken
Actielijn vier en vijf zetten in op het verhogen van productie in technische beroepen door slimmer en sneller te werken. De inzet van technologie en verdergaande robotisering van de sector maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Net als ruim baan voor mensgerichte technologie – technologie die menselijke handeling in werk ondersteunt of vervangt.

Talent van buiten
Ten slotte zetten actielijnen zes en zeven in op het aantrekken van nieuw talent, met meer kansen voor statushouders, of het aantrekken van tijdelijke vakkrachten van buiten de EU, ten einde de arbeidsmarkttekorten te verminderen.

PTvT: Snelle samenwerking technische branches en (beroeps)onderwijs
PTvT verheugt zich over de plannen om het tekort aan technici de komende jaren flink terug te dringen. Met dit actieplan is het mogelijk om de samenwerking te verdiepen in programma’s zoals Sterk Techniekonderwijs (vmbo), de opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs (Katapult), en regionale samenwerking tussen branches, scholen en overheid (Techniekpact). De inzet van bedrijven en branches hierin is onmisbaar!

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!