Logo Platform Talent voor Technologie
16 februari 2022

Opschalingsplan publiek private samenwerking beroepsonderwijs

De uitkomst van de Toegangspoort voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is bekend. Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs, waar samen met een groot aantal partners en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan is gewerkt voldoet aan de toegangspoortcriteria en wordt doorgeleid naar de adviescommissie.

Het voorstel bevat een aanpak voor opschaling van publiek private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. Hiermee kan een deel van de kloof worden gedicht tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En geeft zo een impuls aan de toepassing van innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

Het doel van dit opschalingsplan is voortbouwen op het bestaande fundament. In de afgelopen 10 jaar hebben de 450 pps’en die zijn ontstaan laten zien dat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeterd is. Dit voorstel richt zich specifiek op de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden waardoor er nog meer impact gecreëerd kan worden. En dat is hard nodig! Het grote tekort aan vakmensen die beschikken over nieuwe vaardigheden en kennis vormt een rem op maatschappelijke transities en productiviteitsgroei. Daarnaast zullen we veel beter gebruik moeten maken van kennis en innovatieve oplossingen.

Proces:
In november en december van het afgelopen jaar heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de fondsbeheerders een technische toets – de toegangspoorttoets – uitgevoerd op de ingediende voorstellen. De Toegangspoort velt geen inhoudelijk oordeel over de kwaliteit van het voorstel, maar toetst op de concreetheid van het voorstel en de bruikbaarheid van de informatie.

Van de 37 voorstellen voldoen er 35 aan de toegangspoortcriteria en zijn daarom doorgeleid naar de adviescommissie. De adviescommissie gaat deze voorstellen nu inhoudelijk beoordelen en onderling wegen op basis van vier criteria: de bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen, de strategische onderbouwing van het voorstel, de kwaliteit van het plan en de samenwerking en governance. Per voorstel brengt de commissie advies uit aan het kabinet om wel of geen bijdrage te leveren. Het kabinet maakt naar verwachting eind maart of begin april 2022 bekend welke voorstellen een investering zullen ontvangen. Het parlement moet vervolgens nog goedkeuring verlenen voordat de bijdragen definitief worden toegekend. Meer informatie over het Nationaal Groeifonds vind je hier.

Het voorstel wordt breed ondersteund, zowel landelijk als regionaal als privaat als publiek. Belangrijkste reden hiervoor is omdat het aansluit op jarenlange investeringen door deze partijen, zij zien dat een schaalsprong benodigd is, en erkennen dat hiervoor een gerichte interventie nodig is.

Bekijk hier de documenten:

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!