Logo Platform Talent voor Technologie
3 november 2023

Human Capital Festival: successen en toekomstvisie

Op 3 november vond het Human Capital Festival plaats. Het markeert een afsluiting van vier jaar samenwerking binnen de Roadmap Human Capital Topsectoren. Een dag waarop successen werden gevierd en vooruit werd gekeken naar wat komen gaat.

Met de Roadmap Human Capital Topsectoren is gestart  om samenhang te krijgen tussen innovaties in bedrijven, onderzoek van kennisinstellingen en het opleiden van mensen met de juiste vaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van het oprichten of doorontwikkelen van Learning Communities, waarin de verbinding van innoveren-werken-leren centraal staat.

Topsectorenboegbeeld Jeannine Peek benadrukte dat het werk nog lang niet klaar is. “We gaan ons ervoor inzetten dat de samenwerking tussen alle Topsectoren, de ontwikkelde tools en andere resultaten uit de Roadmap optimaal worden ingezet. We moeten daarbij onze koers aanpassen naar de nieuwe werkelijkheid. Dit hebben wij vastgelegd in 'Visie 2030 Human Capital Topsectoren’” De kernpunten daarin zijn:

  • In 2030 streven we ernaar dat Nederland met de beschikbare beroepsbevolking in staat is om baanbrekende oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Dit is essentieel voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig innovatieland.
  • Met de inzet van technologie en sociale innovatie kunnen we hogere arbeidsproductiviteit creëren, hiervoor moeten we wendbare vakmensen opleiden. Dit betekent investeren in: arbeidsbesparende maatregelen, Learning Communities en de skills gap aanpakken. 

Op het festival werd ook de arbeidsmarktmonitor Human Capital Topsectoren gepresenteerd. Deze monitor is aanvullend op de bestaande monitoren, het geeft inzicht in de human capital situatie per sector of een samenstelling van sectoren zoals bij Groeifondsprogramma’s vaak het geval is. Je vindt hier cijfers over zowel arbeidsmarktvolume (hoe de situatie binnen een sector is en door de tijd verandert) als over arbeidsmarktstromen (cijfers over hoe werknemers zich tussen sectoren verplaatsen). Het bevat zowel statistieken over de Nederlandse arbeidsmarkt, als grafieken met cijfers over de tien Topsectoren. 

Via deze link zijn de tools en instrumenten te zien die zijn ontwikkeld binnen de HCA Topsectoren, evenals andere documenten naar aanleiding van het Human Capital Festival.

Infographic Visie 2030 Hca Topsectoren Definitief (1)

Bijlages en downloads

Infographic visie 2030

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!