Logo Platform Talent voor Technologie

Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden

Een van de grootste obstakels Europa-breed is een gebrek aan de juiste vaardigheden. Maar liefst 63% van mkb-bedrijven zegt hierdoor te worden gehinderd bij de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten, zo blijkt uit de Flash Europabarometer.

De Flash Eurobarometer meet de vaardigheidstekorten binnen het mkb en biedt inzicht in de wervings- en retentiestrategieën. Een samenvatting van de uitkomsten:

  • Volgens het onderzoek zegt 95% van alle kleine en middelgrote ondernemingen dat het voor hun bedrijfsmodel zeer (82%) of matig (13%) belangrijk is om werknemers met de juiste vaardigheden te hebben.
  • Het gebrek aan juiste skills belemmert bijna twee derde (63%) van de bedrijven in hun algemene bedrijfsactiviteiten. Bijna de helft van hen (45%) zegt ook dat dit hun inspanningen om digitale technologieën te adopteren of te gebruiken belemmert, en vier op de tien (39%) ziet problemen bij het groener maken van hun bedrijfsactiviteiten.
  • Het mkb past al een breed scala aan maatregelen toe om werknemers te vinden en te behouden. Dit omvat inspanningen om talent binnen het bedrijf beter te benutten (bijvoorbeeld personeelsmobiliteit of functierotatie), meer investeringen in opleiding, of het vergroten van de aantrekkelijkheid van banen in termen van (niet-) financiële voordelen.
  • Om het gemakkelijker te maken personeel met de vereiste vaardigheden te werven, zeggen kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) dat ze betere samenwerking nodig hebben met de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (58%), betere instrumenten voor het beoordelen van de vaardigheden van sollicitanten (49%), betere instrumenten voor het beoordelen van de vaardigheidsbehoeften van het bedrijf ( 46%), en eenvoudigere procedures voor de erkenning van buitenlandse kwalificaties (38%).

Bijlages en downloads

Flash Eurobarometer september 2023

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!