Logo Platform Talent voor Technologie
15 december 2023

Einde MKB!dee

Op 15 januari hieven zo’n dertig mkb-ondernemers in de Koninklijke Haagse Schouwburg het glas op het einde van MKB!dee, een regeling waarmee de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers bijstonden die een goed plan of idee indienden om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. In totaal werden gedurende vijf jaar 169 MKB!dee-projecten ondersteund. PTvT inspireerde de ondernemers bij het uitvoeren van hun project om zo de impact van de subsidie te vergroten.

De MKB!dee regeling was een experimentele regeling die veel vrijheid bood aan de ondernemers. En dat leverde innovatieve oplossingen op: combinaties van on- en offline leren, projecten waarbij gebruik werd gemaakt van nieuwe technologieën als AR & VR, apps en e-learnings, platformen en talentscans. Verschillende ondernemers zochten een samenwerking op met het onderwijs. Digihub, Innovatiehub Salland en Innovatiehub Tubbergen zijn daar sprekende voorbeelden van.

Jorg van Velzen, destijds beleidsmedewerker bij EZK en betrokken bij het invoeren van de subsidie: “Het idee achter MKB!dee was dat niet de overheid voor ondernemers ging bedenken hoe ze de belemmeringen voor het bijscholen van hun personeel konden wegnemen, maar dat aan de hand van een prijsvraag de ondernemers zelf uitgedaagd zouden worden om met ideeën te komen. De best werkende ideeën zouden vervolgens opgeschaald worden in een volgende fase van het project.”  Het was die insteek die ervoor zorgde dat de ondernemers zichzelf als een winnaar van een subsidie zagen.

Tussen 2018 en 2021 ontvingen 169 MKB!dee-projecten in totaal 26,8 miljoen euro. Daarmee tilden de ondernemers de kennis en vaardigheden van hun werknemers naar een hoger niveau. 

Er vonden 4 edities plaats:

  • 2018: € 2 miljoen voor 14 projecten
  • 2019: € 7,8 miljoen voor 47 projecten
  • 2020: € 10 miljoen voor 63 projecten
  • 2021: € 7 miljoen voor 45 projecten

Op dit moment lopen nog 31 projecten, o.a. door vertraging vanwege Corona. Deze projecten lopen wel allemaal uiterlijk in 2024 af.

om deze video te bekijken.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!