Logo Platform Talent voor Technologie

Een jaar van transitie en verder bouwen

Jaarverslag 2021

2021 was voor Platform Talent voor Technologie (PTvT) een jaar van transitie en verder bouwen. In ons online jaarverslag blikken we terug op 2021. Een jaar waarin we nog steeds te maken hadden met de pandemie waardoor we gedwongen waren ons werk op andere manieren te doen dan gebruikelijk. Een jaar waarin het lang wachten was op nieuw kabinetsbeleid. En een jaar waarin we helaas definitief afscheid moesten nemen van Stichting TechniekTalent.nu.

Toch was 2021 geen jaar van stilstand. We hebben gebouwd aan programma’s en de infrastructuur om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. En om in samenhang daarmee een leven lang ontwikkelen (nog meer) op de kaart te zetten. Trots zijn we op de webinars, die we op inhoudelijk thema’s konden organiseren. Ook hebben we onder de vlag van de regeling Sterk Techniekonderwijs veel vmbo-scholen up en running gekregen, met een nieuw Curriculum en nauwe samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.

We ondersteunen via onze mkb-programma’s inmiddels maar liefst 107 projecten in het mkb die gaan over meer technisch personeel. Uit een Impactmeting van Katapult blijkt bovendien dat er 450 publiek-private samenwerkingen (pps’en) actief zijn, met daarin mbo- en hbo-scholen aan de ene kant en het bedrijfsleven aan de andere kant. Met naar schatting maar liefst 10.000 bedrijven die daaraan meedoen. En dat aantal groeit nog steeds. Ook in Europa stimuleren wij pps’en in het beroepsonderwijs via de Centres of Vocational Excellence (CoVE) en een Community of Practice, die kennisdeling faciliteert tussen deze projecten. Wat we in Europa leren nemen we vervolgens ook allemaal mee naar Nederland.

Lees in ons jaarverslag 2021 meer over onze activiteiten binnen Jet-Net & TechNetKatapultTechniekpact en onze internationale activiteiten.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!