Logo Platform Talent voor Technologie

Cybersecurity in Nederland in kaart gebracht

Om een dieper inzicht te krijgen in de behoeften van de Nederlandse cybersecurity-arbeidsmarkt heeft het Platform Talent voor Technologie (PTvT) in samenwerking met en Dialogic, de huidige situatie op de Nederlandse cybersecurity-arbeidsmarkt in kaart gebracht. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is onderdeel van het actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Cybersecurity is een multidisciplinair vakgebied dat een breed scala aan vaardigheden vereist, van technische kennis tot juridische expertise en managementvaardigheden. De uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, gaan dan ook verder dan alleen het aantal beschikbare posities.

In de afgelopen jaren is de vraag naar cybersecurity-expertise exponentieel toegenomen, een trend die naar verwachting zal voortzetten naarmate digitale technologieën zich verder ontwikkelen. Vacatureanalyses laten een groei zien van 8.000 in 2018 naar bijna 19.000 in 2022, zowel voor gespecialiseerde cybersecurity-rollen als bredere functies waarin cybersecurity een integraal onderdeel vormt.

Het onderwijs speelt een cruciale rol bij het voorbereiden van toekomstige cybersecurity-professionals, maar het huidige aanbod sluit niet altijd naadloos aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Met een divers landschap aan opleidingen en de snel evoluerende aard van de sector is coördinatie essentieel. Dit wordt verder gecompliceerd door de opkomst van AI, die nieuwe eisen stelt aan cybersecurity-professionals.

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn twaalf concrete aanbevelingen geformuleerd om de sector te versterken en te zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze aanbevelingen omvatten het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal voor cybersecurity-expertise, het verbeteren van de coördinatie tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt, het stimuleren van samenwerking tussen regio's en sectoren, en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van het cybersecurity-beroep. Er wordt een meerjarige eigenstandige cybersecurity programmalijn opgezet binnen HCA ICT, om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.

Het onderzoek en de aanbevelingen vind je hier.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!