Logo Platform Talent voor Technologie
27 oktober 2023

Bekendmaking nieuwe lichting Regionaal Investeringsfonds mbo

De tweede aanvraagronde van 2023 van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is afgerond. Het fonds stelt € 8.5 miljoen beschikbaar voor negen projecten die de samenwerking tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio versterken.

Negen publiek-private samenwerkingsverbanden ontvangen een bijdrage om aan de slag te gaan met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in hun regio, onder meer op het gebied van de woningbouw, zorg en ICT. Ze versterken daarmee bovendien de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt € 8.5 miljoen beschikbaar voor deze laatste lichting RIF-projecten die onder de huidige regeling vallen. In het voorjaar werd al een bedrag van € 10 miljoen toegekend aan tien andere projecten. Vanaf januari 2024 treedt de nieuwe regeling in werking.

PTvT ondersteunt de pps’en bij de verschillende stadia in het ontwerpen en bouwen aan hun samenwerking. Van planvorming tot en met verduurzamen en opschalen. Drie voorbeeldprojecten die subsidie ontvangen:

➡️ ZorgTechNext zet zich in voor het gebruik van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Cliënten ontvangen hierdoor meer gepersonaliseerde zorg en zo groeit de zelfredzaamheid. Mbo-studenten leren hoe ze met deze innovatieve oplossingen moeten werken.
 
➡️ Industrieel Produceren met Hout wil meer vakmensen opleiden in de houttechniek en nieuwe kennis en vaardigheden integreren in de opleidingen. Vakmensen kunnen op die manier een belangrijke rol spelen in het verduurzamen en versnellen van de woningbouw.
 
➡️ Studenten werken in een ICT-project direct samen met bedrijven uit de sector. De nieuwe kennis die ze daarmee opdoen passen ze gelijk toe in de snel veranderende ICT-wereld.

Minister Dijkgraaf: "Deze projecten geven mbo-studenten de kans om tijdens hun opleiding met de nieuwste technologieën en innovaties te werken. Die kennis en ervaring is hard nodig in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen."


Samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden kunnen in januari 2024 weer een aanvraag indienen.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!