Logo Platform Talent voor Technologie

123 miljoen euro toegekend voor opschaling verduurzaamde pps’en

Vorig jaar maakte het Kabinet bekend dat ze 210 miljoen euro toekende aan het Groeifonds voorstel “Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs”. Een gezamenlijk voorstel van het ministerie EZK, Platform Talent voor Technologie, het Katapult netwerk en betrokken partners. Afgelopen maart konden voorgeselecteerde verduurzaamde pps’en hun plannen indienen. Vandaag is bekendgemaakt dat 15 plannen zijn goedgekeurd. Zij ontvangen samen in totaal 123 miljoen euro.

Met de plannen kunnen succesvolle pps’en hun netwerken en activiteiten vergroten en meer mkb’ers bereiken en bedienen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het opleiden van jongeren met de juiste skills voor de vraag van de regionale arbeidsmarkt, het door om- en bijscholing blijvend inzetbaar houden van medewerkers van het regionale bedrijfsleven en het versterken van de innovatiekracht van het mkb.

Pieter Moerman (co-founder Katapult): ‘Deze toekenning aan de 15 consortia draagt mooi bij aan de ambitie van Katapult. We helpen nu 15.000 mkb’ers en dat gaan we minstens verdubbelen om uiteindelijk in 2030 samen met alle pps’en 25% van het mkb in te helpen.’

Kennis- en onderzoeksprogramma Katapult
Vanuit Katapult is er de afgelopen periode een kennisprogramma ontwikkeld dat gericht was op het ondersteunen van kansrijke ecosysteem pps-en bij consortiumvorming en planontwikkeling. Vanaf september 2023 gaan we de uitvoeringsfase in en zullen de consortia van start gaan. Vanuit Katapult ontwikkelen we ook voor deze volgende fase een kennis- en onderzoeksprogramma waarbij het zwaartepunt van het kennisprogramma ligt op de inhoudelijke ondersteuning van de verschillende doelgroepen. Daarbij worden een aantal hoofdthema’s onderscheiden: Ontwikkeling van een Ecosysteem-PPS, Leven lang ontwikkelen: Leercultuur in het MKB, Innovatie van de beroepspraktijk en Internationalisering.

Opschalingsplan publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs
Het opschalingsplan voor publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs bouwt voort op het bestaande fundament van de 450 publiek-private samenwerkingen die in de afgelopen 10 jaar zijn opgebouwd en hebben laten zien dat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt hierdoor aantoonbaar verbeterd is. Thema’s als energietransitie, smart maintenance, 3D Medical en Artificial Intelligence zijn enkele voorbeelden waarvoor scholen en bedrijven samen onderwijs ontwikkelen om de kloof tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen. Én een impuls te geven aan de toepassing van innovaties in de praktijk voor het mkb, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven. Door de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden kan er nog meer impact gecreëerd worden.

Voor een totaaloverzicht van de vijftien consortia die een bijdrage ontvangen, klik hier en bekijk hier de samenvattingen van de plannen.

Meer informatie over “Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs” staat op de website van Katapult: https://www.wijzijnkatapult.nl/groeifonds/

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!